Hỗ trợ mua hàng

Hồ Chí Minh: 0903.602.247

Hà Nội: 0902.188.722

Trang chủ > Báo giá
Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Micro cầm tay TEV TM-800 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
2 Micro cầm tay TEV TM-700 TEV chiếc
1.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Micro cầm tay TEV TM-600 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
4 Micro cầm tay TEV TM-633 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
5 Micro cầm tay TEV TM-833 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
6 Micro cầm tay TEV TM-868 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
7 Micro cầm tay TEV TM-969 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
8 Micro cầm tay TEV TM-989 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
9 Micro Karaoke câm tay TEV PRO-A TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
10 Loa sân khấu có công suất EV EKX-15P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
11 Micro cầm tay có dây TEV TOP-II TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
12 Micro cầm tay có dây TEV TOP-I TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
13 Micro cầm tay có dây TEV PRO-II TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
14 Cáp Micro TEV TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
15 Hệ thống phụ kiện Micro TEV TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
16 Micro cầm tay TEV TM-326 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
17 Micro cầm tay TEV TM-621 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
18 TM-818/TM-808 (Black) TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
19 Micro cầm tay TEV TM-818 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
20 Micro cầm tay TEV TM-808 TEV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
Âm thanh thông báo | Âm thanh nhà xưởng | Âm thanh công cộng | Hệ thống âm thanhh nhà xưởng | Âm thanh quán café | Hệ thống ân thanh thông báo | Lắp đặt âm thanh nhà xưởng Âm thanh nhà thờ
Âm thanh phòng tập gym | Âm thanh văn phòng | Lắp đặt hệ thống loa chung cư | Âm thanh bệnh viện | Lắp đặt âm thanh nhà hàng | Âm thanh resort | Hệ thống âm thanh thông báo TOA Lắp đặt hệ thống loa chung cư
pop crm